Disclaimer

Gobanna minicaravans banner

                                     

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de namen, logo’s en slogans gebruikt of genoemd op deze website evenals andere reclame uitingen van Gobanna of aanverwante bedrijven waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten en content, berusten uitsluitend bij Gobanna en behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-) rechten met betrekking tot het formaat en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Gobanna  

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gobanna is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het  gebruiken van deze website.

Gobanna heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze site te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Gobanna, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Prijzen en levering worden uitsluitend schriftelijk of per email overeengekomen en kunnen niet worden ontleend aan de website.

Met vriendelijke groet,

Gobanna